Onze ervaringen

Image

Internal auditfuncties zijn momenteel populair!

Althans bij toezichthouders, die er graag enkele oplettende ogen bij hebben. Nog onvoldoende bij management of ‘de gecontroleerde’. Toch is ook het imago van de internal auditfunctie (IAF) binnen de organisatie snel te verbeteren. Maar een goed functionerende club met enthousiasmerende onderzoekers die gedurende langere tijd daadwerkelijk bijdragen aan verbetering en doelrealisatie, krijg je niet met budget en richtlijnen alleen.

Vanuit ACS-Partners hebben we inmiddels een flink aantal directeuren geholpen bij het verder ontwikkelen van hun auditdienst. In contacten met de bestuurders werken we graag aan de IAF die bij hen past én die ze verdienen! Het is namelijk noch ‘on-size-fits-all’, noch gerealiseerd met een eenmalige projectactiviteit. Het vereist duidelijkheid in doelen en wensen, inspirerend opdrachtgeverschap, staan voor gemaakte afspraken over de benodigde (rand)voorwaarden en zeer regelmatig afstemmen. Kortom, Internal Audit is continu in een staat van leren en verbeteren, gericht op wat het beste is voor de organisatie. We staan als ACS voor de door het IIA geformuleerde ‘principles’ en zien de ‘practice advisories’ als ‘potentieel goed passende uitwerkingen’ daarvan. Maar we waken voor het kopiëren van ‘best practices’, tenzij ze naadloos aansluiten bij uw ideale IAF.

Uw ideale IAF:

 • verricht voor de organisatie relevante onderzoeken
 • is steeds op zoek naar leermogelijkheden. Voor zichzelf en de organisatie;
 • durft ‘slim te vertrouwen’ als ook de randvoorwaarden na foutontdekking worden verbeterd en stuur- en verantwoordingsinformatie op een lijn worden gebracht;
 • is pas klaar met een onderzoek als het management zelf in actie komt en heeft de vaardigheid om het management gemotiveerd in beweging te krijgen (niet rules-driven, maar people-driven);
 • treedt echter nooit in de verantwoordelijkheid van management en weet het niet op voorhand beter;
 • heeft een onderzoekers-, geen foutenzoekers-mentaliteit;
 • wijst ‘reperformance’ af als verspilling van capaciteit en uiting van wantrouwen;
 • is daarmee geen ‘verdedigingslinie’, maar een laag van beheersing gericht op doelrealisatie.
 • voldoet aan meer dan de vereisten die het IIA daaraan stelt en kan dat aantonen met een Certificaat Kwaliteitstoetsing.
 • benut de mogelijkheden om uw huidige IAF zich te laten ontwikkelen naar dat ideaal;
 • weet de IIA-certificering te gebruiken als startpunt van of deadline voor het verwezenlijken van dat ideaal.

Contact: Als wij zo uw ideale IAF goed hebben beschreven, dan komen we graag met u in contact om nader kennis te maken en met u mee te denken over: Uw ideale IAF!

Ron de Korte RA RE RO CIA ( (r.de.korte@acs.nl)