Image

Meerwaarde door verbinding

Het is waar we als ACS voor staan en individueel op verschillende manieren voor gaan. Verbinden vereist echt contact maken, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en werken aan een duurzame relatie. Het levert meerwaarde omdat het leidt tot nieuwe ideeën en nieuwe energie.

ACS (sinds 1994)

Coöperatie ACS Insight u.a. is een netwerk van zelfstandige professionals … met de kracht van een organisatie. De coöperatie is opgebouwd uit ondernemers. Zelfstandig werken zit in ons bloed. Maar gericht op vernieuwing werken we graag samen en delen we onze kennis en netwerken.
We richten ons op het verbinden van mensen in en tussen organisaties en hanteren een Rijnlandse wijze van organiseren, verbeteren en beheersen van organisaties. Meestal organisaties in verandering. We helpen u bij het detecteren, oplossen, voorspellen en voorkomen van beheersproblemen. Maar bovenal in het in contact en in beweging blijven!

Vanuit ACS Assurance & Consulting BV richt René Ewals RE zich op third party (IT) assurance, ISAE3402, cybersecurity en IT-risicobeheersing


Openinschrijf trainingen

Vastgelegde data voor openinschrijftrainingen:
- MCA1 (Internal auditfunctie, Ontwerpen van verbetergerichte maatwerkaudits) 2 woensdagen plus 3 online-sessies van
11 september 2024 t/m 6 november 2024
- MCA2 (Auditvaardigheden (m.n. interviewen en rapporteren) en inductief onderzoek) 3 woensdagen
van 5 juni 2024 t/m 3 juli 2024 (en 20 november t/m 18 december)
- MCA3 (Trusted advisor, advisering, RCA/oorzaakanalyse, Dilemma-onderzoek, Socratisch gesprek) 3 woensdagen
van 18 september 2024 t/m 16 oktober 2023
Docent:  Ron de Korte. Mail naar info@ACS.nl
© 2021 Jan Otten en illustraties door jellevdvegt.nl