Image

Meerwaarde door verbinding

Het is waar we als ACS voor staan en individueel op verschillende manieren voor gaan. Verbinden vereist echt contact maken, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en werken aan een duurzame relatie. Het levert meerwaarde omdat het leidt tot nieuwe ideeën en nieuwe energie.

ACS (sinds 1994)

ACS is een onafhankelijk, middelgroot adviesbureau dat nationaal en internationaal opereert. Wij ontwikkelen kennis en dragen deze kennis over door opdrachten uit te voeren voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. 
We richten ons op het verbinden van mensen in en tussen organisaties en hanteren liefst een Rijnlandse wijze van organiseren, verbeteren en beheersen van organisaties. Meestal organisaties in verandering. We helpen u bij het detecteren, oplossen, voorspellen en voorkomen van beheersproblemen. Maar bovenal in het in contact en beweging blijven!
ACS is een netwerk van zelfstandige professionals … met de kracht van een organisatie. ACS is een organisatie opgebouwd uit ondernemers. Zelfstandig werken zit in ons bloed. Maar gericht op vernieuwing werken we graag samen en delen we onze kennis en netwerken.

  • Jan Otten
  • René Ewals
  • Hans Cleton
  • Fanny Kunneman (associate)
  • Ron Brummans
  • Ron de Korte
  • Leon Yap
  • Manja Knevelbaard
  • Jouw afbeelding hier?

Cultuur & gedrag

Programma management

Auditing

Image
Cultuur & gedrag
Image

ACS Behavioural Auditing & Consulting is een merknaam van ACS Partners. Wij ontwikkelen hoogwaardige methoden en technieken waarmee cultuur en gedrag kunnen worden onderzocht in organisaties. We dragen onze expertise graag over aan auditors en andere geïnteresseerde professionals.
Meer info…

Image
Programma management
Image

ACS beschouwt programma management als een vak apart met vele perspectieven. We gebruiken pragmatische toepassingen van MSP (waterval) en SAVe (agile) maar hebben ook hoogwaardige 'friendly reviews' en auditaanpakken ontwikkeld om projecten en programma's te beoordelen. We vertellen u graag hoe u meer zekerheid krijgt over de status van uw verandertraject.

Image
Auditing
Image

ACS heeft een duidelijke visie op auditing. Waar assurance zich richt op het verschaffen van aanvullende zekerheid aan derden, is audit een instrument gericht op verbetering en waardevergroting. Dat kan met een toets van de werkelijkheid aan een geformuleerde normering, maar vaak zijn andere onderzoeksaanpakken effectiever en motiverender. We leggen u die graag voor.

Risicomanagement

Assurance

Coaching

Image
Risicomanagement
Image

ACS spreekt liever van risicoleiderschap, omdat management zich al kenmerkt door keuzes gericht op inzet van middelen met een onzeker resultaat. Het onderkennen van onzekerheid alleen maakt je echter nog geen leider. We geven graag aan wat daar verder bij komt kijken.

Image
Assurance
Image

ACS verstrekt u assurance conform de internationale assurance regelgeving verwoord in ISO’s, SOC- en ISAE-richtlijnen. Onze jarenlange ervaring met o.a. ISAE 3402 bij financiele instellingen en bijdragen aan opleidingen en regelgeving geven ons een voorsprong op onze ‘concullega’s’. Onze betrokkenheid maken van ons uw partner.

Image
Coaching
Image

Onze coaches vergroten uw persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid door middel van gesprekken over uw omgeving en uw gedrag. U kiest een van onze coaches omdat u gebruik wilt maken van diens inzichten en ervaringen, maar vooral omdat u hem vertrouwt. De begeleiding kan persoonsgericht, inhoudelijk of vooral procesgericht zijn. In alle gevallen bepaalt ú waar het over gaat en wanneer u voldoende geholpen bent.

Opleiding & training

E-learning

Agile transities

Image
Opleiding & training
Image

ACS is misschien wel het meest bekend om zijn vernieuwende opleidingen. Toepassing van wetenschappelijk onderbouwde theorieën vertaald naar uw praktijk! Onze docenten kennen de praktijk en hebben het gedoceerde zelf toegepast. Met de nadruk op action learning en ondersteund door een learning management systeem, motiveren we u nog effectiever te zijn op het vlak van onderzoek, advies, management en communicatie.

Image
E-learning
Image

Ons learning management systeem op ACS-learning.eu omvat een groot aantal thematisch opgebouwde omgevingen met e-learnings, artikelen, hand-outs en video’s ter ondersteuning van onze opleidingen en trainingen (blended learning). Enkele e-learnings zijn geheel zelfstandig te doorlopen. We tonen u graag de mogelijkheden.

Stacks Image 775
Agile transities
Stacks Image 777


Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het begeleiden van auditteams in de transitie naar meer Agile werken. Op zowel het niveau van hoofd audit als het auditteam bieden we advies en praktische werkvormen gericht op de veranderde rol van audit in een Agile organisatie. We behandelen vragen als:  Hoe werkt beheersing vanuit het Agile manifesto?  Hoe behouden we de stabiliteit  die toezichthouders en klanten van ons verwachten?  Hoe werken we als 2de of 3de lijn zélf meer Agile?  Hoe zijn we juist in Agile organisaties van toegevoegde waarde? 

Openinschrijf trainingen

Vastgelegde data voor openinschrijftrainingen:
- MCA1 (Internal auditfunctie, Ontwerpen van verbetergerichte maatwerkaudits) 2 woensdagen plus 3 online-sessies van
27 maart 2024 t/m 29 mei 2024
- MCA2 (Auditvaardigheden (m.n. interviewen en rapporteren) en inductief onderzoek) 3 woensdagen
van 5 juni 2024 t/m 3 juli 2024
- MCA3 (Trusted advisor, advisering, RCA/oorzaakanalyse, Dilemma-onderzoek, Socratisch gesprek) 3 woensdagen
van 3 april 2024 t/m 8 mei 2023
Docent:  Ron de Korte. Mail naar info@ACS.nl
© 2021 Jan Otten en illustraties door jellevdvegt.nl