Onze eerste nieuwsbrief van 2019 is uit!

ACS staat bekend als een club met een eigenwijze en vernieuwende kijk op auditing, risk- en programma-management. De laatste jaren heeft dat succesvolle innovaties opgeleverd. Onze Behavioural Audit benadering is hiervan een levend bewijs. Vorig jaar hebben we daar Integrated People-Process Auditing (IPPA) aan toegevoegd. Onze Rijnlandse manier van denken heeft een management-control-audit (MCA-)aanpak opgeleverd die aantoonbaar bijdraagt aan de realisatie van organisatiedoelstellingen. Onlangs hebben we meer traditionele onderwerpen als AO/IC en riskmanagement opgepakt en van een moderne jas voorzien. Ook in 2019 gaan we hiermee door.

Wil je hierover meer weten download dan onze meest recente nieuwsbrief!

Nieuwsbrief 2019-1

Als je vragen, op- en/of aanmerkingen hebt met betrekking tot en/of naar aanleiding van de nieuwsbrief aarzel dan niet en neem contact met ons op. We staan open voor alles wat er in het GRC-domein beter kan om onze bedrijven, organisaties en instellingen nog beter te laten functioneren.

Met vriendelijke groet,

Jan Otten

Wij zijn verhuisd!

Vanaf 1 januari 2019 is ons kantoor verhuisd naar een nieuwe locatie: Kasteel Moersbergen.

Het adres is Moersbergselaan 17, 3941 BW DOORN

De rode lap van de Auditor.

Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?

U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?

  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?

Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors. Tijdsdruk, verwachtingen van opdrachtgevers en toezichthouders, automatismen als gevolg van ervaringen opgedaan in externe audit- en toezichtrollen et cetera, maken het lastig die vele valkuilen te blijven ontwijken.

Maar in veel gevallen kan het écht anders! Enkele dagen per jaar terug naar de basis bieden uitkomst. Terug naar de doelstellingen van audit, het ontwerpen van goede onderzoeken en het overwegen van alternatieven voor de ingeslepen patronen. Volg de 4-daagsen Verbetergericht Auditen (VA) en Verdieping Verbetergericht Auditen (VVA).

VA richt zich op de randvoorwaarden voor het realiseren van de doelstelling van Internal auditing en het ontwerpen van maatwerkonderzoeken. Ook besteden we aandacht aan auditvaardigheden. Doelgroep: startende en meer ervaren auditors en 2e lijners: met name accountants en IT-auditors die hun carrière voortzetten als internal auditor, compliance officer, CISO of onderzoekende controller.

VVA helpt u daadwerkelijk bij het onderzoeken van social controls en het beoordelen van Root Cause Analysis gericht op effectieve verbeteracties. Aandacht voor vaardigheden is dan opnieuw een vereiste. Doelgroep: alle auditors die ook de sociaal organisatorische onderdelen van management control willen leren onderzoeken of daadwerkelijk willen bijdragen aan oplossingen voor geconstateerde problemen.

Op deze site vindt u onderstaand de data voor de trainingsdagen najaar 2018:

Verbetergericht auditenVerdieping Verbetergericht Auditen

Dag 1: Dinsdag 27 novemberDonderdag 1 november

Dag 2: Dinsdag 4 decemberDonderdag 15 november

Dag 3: Dinsdag 11 decemberDonderdag 29 november

Dag 4: Donderdag 20 december Donderdag 13 december

Ondersteund met een boek en prE-learnings ontvangt u 7 PE-punten per opleidingsdag. Meld u aan via deze site (www.mcaudit.nl) of mail naar r.de.korte@acs.nl voor nadere informatie en een maatwerkadvies.

Cyber Security Risk Framework

Recentelijk heeft René Ewals een Cyber Security Risk Framework training afgesloten in Amerika. Daarmee is hij de eerste register IT Auditor in Nederland die is geaccrediteerd door de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) om assurance onderzoeken te verrichten met behulp van dit Framework. Advies en onderzoek met behulp van dit Framework leidt tot een uitstekend inzicht dat directies, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen zouden moeten hebben in de risico’s die worden gelopen op het gebied van Cyber Security.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Ewals via 06 15 85 34 21 of 0343 52 41 11.

Show more posts

Contact