Cyber Security Risk Framework

Recentelijk heeft René Ewals een Cyber Security Risk Framework training afgesloten in Amerika. Daarmee is hij de eerste register IT Auditor in Nederland die is geaccrediteerd door de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) om assurance onderzoeken te verrichten met behulp van dit Framework. Advies en onderzoek met behulp van dit Framework leidt tot een uitstekend inzicht dat directies, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen zouden moeten hebben in de risico’s die worden gelopen op het gebied van Cyber Security.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Ewals via 06 15 85 34 21 of 0343 52 41 11.

Contact